Om bloggen

    På den här bloggen kommer du att kunna läsa om vad jag upplever, tycker, tänker och hoppas. Ibland kommer jag att skriva mycket och ibland blir det bara några få rader. Jag skriver i första hand om ämnen och frågor med koppling till Hushållningssällskapet och mig själv. Det jag skriver överensstämmer inte nödvändigtvis med vad alla kollegor, medlemmar, kunder eller andra intressenter inom Hushållningssällskapen anser utan är mina personliga tankar och funderingar. Håll till godo!