Okategoriserade

  Lantbruksföretag ur ett kommunperspektiv

  2017-03-21 10.03

  Jordbruksverkets statistikdatabas är en källa till mycket kunskap och glädje. Fast kanske mer kunskap än glädje.. Finns inte statistiken tillgänglig är mina erfarenheter positiva, det vill säga då hjälper gärna Jordbruksverkets medarbetare till för att ta fram underlag och uppgifter. Förra veckan undersökte jag antalet heltidslantbrukare per kommun i Sverige under åren 2003, 2010 och […]

  Möte med Handelshögskolan i Jönköping

  2017-03-02 21.03

  På olika sätt har jag kommit i kontakt med forskare och medarbetare från Handelshögskolan i Jönköping under det senaste året och idag har jag tillsammans med Frida Carlsson, vd för Hushållningssällskapet i Jönköping, Mattias Nordqvist – professor i företagsekonomi och Lars Pettersson forskare i nationalekonomi haft ett möte för att mer konkret diskutera samverkan och samarbete […]

  Möte om grön integration 17/3 i Skåne

  2017-02-18 11.02

  För några månader sedan kontaktade Hushållningssällskapet Näringsdepartementet i Stockholm med ambitionen att träffa ansvarig tjänsteman för Grön Integration. Vi ville få till ett möte där vi kunde presentera våra erfarenheter från olika former av grön integration. Näringsdepartementet var intresserade av att träffa oss och de bestämde sig för att komma ner till Skåne dels för att diskutera våra […]

  Gymnasieutredning som berör landets naturbruksgymnasium

  2017-02-14 08.02

  Just nu är regeringens gymnasieutredning ute på remiss. Hushållningssällskapens förbund arbetar med att gå igenom förslagen och svara på remissen. Framförallt är det de delar som handlar om Naturbruksprogrammet som vi har intresserat oss för. Landets naturbruksskolor är viktiga ur många perspektiv. Dels generera de arbetskraft till framförallt lantbruk och andra företag verksamma på landsbygden och dels […]

  En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet

  2017-02-06 16.02

  Nu har det gått några dagar sedan regeringen presenterade Livsmedelsstrategin och det verkar vara både ”ris och ros” i kommentarerna. Själv anser jag att det är positivt och bra att vi nu kommit så här långt i processen med en livsmedelsstrategi även om det återstår flera viktiga delar. http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2017/01/prop.-201617104/ Det är lätt att vara kritisk men […]

  Hushållningssällskapet levererar alltid 100 procent oberoende rådgivning

  2017-01-25 13.01

  Som företagare är det givetvis en fördel om du vet att rådgivaren du anlitar enbart har ditt företags bästa för ögonen. Att ta hjälp av så kallade rådgivare som är anställda av företag med egna affärsmässiga prioriteringar kan vara vanskligt. En banktjänsteman tänker i första han på sin arbetsgivares affärer, en inköpare på ett skogsbolag prioriterar bolaget i […]

  Utan mål blir det ingen strategi

  2017-01-18 10.01

  Utan några mål blir det svårt att ta fram en hel strategi. Men enbart mål gör heller ingen strategi. I veckan blev det klart med målen till regeringens livsmedelsstrategi. Regeringen, alliansen och Vänsterpartiet är överens. Det säger sig självt att det blir ganska trubbiga och allmänna mål. Men bättre det än inga mål alls. Själv […]

  KLOSS, ett framgångsrikt samverkansprojekt

  2017-01-17 22.01

  Hushållningssällskapet har under de två senaste åren deltagit i ett Vinnovafinansierat projekt som syftar till att öka förmågan till samverkan mellan lärosäten och externa organisationer t ex företag, kommuner, etc. I projektet har ingått totalt nio olika lärosäten och ett 30 tal externa företag. Idag avslutades projektet med en utvärderingskonferens på KTH KTH:s rektor Sigbritt […]

  Varför har inte priset på lamm stigit mer?

  2016-04-16 13.04

  I dagens (20160416) DN kan man bland annat läsa om att det svenska lammköttet inte räcker till. Jag tycker att det är mer relevant att fråga sig varför har priset på lamm inte stigit mer? www.dn.se/nyheter/sverige/svenska-lammkottet-racker-inte-for-att-stilla-hungern/ Det framgår i artikeln att konsumtionen ökat under de senaste åren. Frågeställningen i artikeln blir då givetvis varför inte […]

  Det behövs fler livsmedelsföretag i Sverige, inte färre..

  2016-04-04 08.04

  Under förra veckan kom information om att Findus produktion i Bjuv flyttas till Tyskland. Tragisk framförallt för de anställda och deras familjer men även för svensk livsmedelsproduktion i stort. Omkring 500 arbetstillfällen berörs direkt och det är rimligt att utgå ifrån att många fler, kanske flera tusen, påverkas indirekt. Inte minst lär svenska lantbrukare som […]