Lantbruksföretag ur ett kommunperspektiv

  2017-03-21 10.03

  Jordbruksverkets statistikdatabas är en källa till mycket kunskap och glädje. Fast kanske mer kunskap än glädje.. Finns inte statistiken tillgänglig är mina erfarenheter positiva, det vill säga då hjälper gärna Jordbruksverkets medarbetare till för att ta fram underlag och uppgifter.

  Förra veckan undersökte jag antalet heltidslantbrukare per kommun i Sverige under åren 2003, 2010 och 2015. Begreppet ”heltidslantbrukare” innebär att det krävs minst 1600 timmar för att sköta företaget utifrån en teoretisk modell Jordbruksverket använder sig av.

  Det kan inte vara någon överraskning att antalet heltidslantbrukare minskar. År 2003 fanns det 21 837 heltidslantbrukare och år 2015 hade antalet minskat till 15 528. I procent innebär det en minskning med nästan 30 procent. En utveckling som dessvärre känns naturlig men givetvis tråkig.

   

  Bryter vi ner statistiken på kommunnivå upptäcker vi att det finns exempel på kommuner där minskningen rör sig om så mycket som mellan 60 och 70 procent. Ofta från ganska låga nivåer i antal räknat men trots det i procent mycket stora tal. Pajala, Markaryd och Älvdalen är de tre kommuner där antalet heltidslantbrukare minskat mest under perioden.

   

   

  Ser vi istället till den verkliga förändringen i antal är det Gotland, Varberg och Laholm där antalet minskat mest. Totalt har nästan 500 heltidslantbrukare försvunnit i dessa tre kommuner.

  Det går också att utläsa att det i 55 kommuner runt om i Sverige finns färre än 10 heltidslantbrukare.

  Det finns många kommuner där lantbruksföretagare är mycket viktiga delar av kommunens näringsliv. Gotland, Kristianstad och Falköping är de tre kommuner med flesta antal heltidslantbrukare även om antalet minskat även här. Om Öland skulle varit en egen kommun hade det varit den kommun med näst flesta lantbrukare. Men fortfarande är Öland två kommuner och Borgholm och Mörbylånga hamnar därför på 15:e respektive 16:e plats avseende antal heltidslantbrukare.

   

   

  Det finns givetvis flera problem kopplat till att antalet heltidslantbrukare minskar men det kan också ses som en positiv och önskvärd utveckling Lantbruksföretagen blir större, effektivare och mer konkurrenskraftiga. En förutsättning om vi ska kunna mäta oss med och tävla mot andra länder. Bara genom att vara konkurrenskraftiga kan vi öka den totala produktionen i landet och nu finns ju också ett politiskt mål om att livsmedelsproduktionen ska öka fram till år 2030.

   

   

  Möte med Handelshögskolan i Jönköping

  2017-03-02 21.03

  På olika sätt har jag kommit i kontakt med forskare och medarbetare från Handelshögskolan i Jönköping under det senaste året och idag har jag tillsammans med Frida Carlsson, vd för Hushållningssällskapet i Jönköping, Mattias Nordqvist – professor i företagsekonomi och Lars Pettersson forskare i nationalekonomi haft ett möte för att mer konkret diskutera samverkan och samarbete mellan Hushållningssällskapens förbund och Handelshögskolan i Jönköping. Hushållningssällskapet i Jönköping har tidigare haft både kontakt och gemensamma projekt men nu ska vi försöka att skala upp arbetet och hitta ett nationellt anslag.

   

   

   

  Vi hittade ganska snabbt tre olika områden som vi under våren kommer att gå vidare med. I samband med Hushållningssällskapens förbundsstämma den 18 maj kommer vi att två forskare från högskolan som diskuterar och analyserar Landsbygdskommitténs rapport. Vi kommer också att delta i en ansökan till SLF som Handelshögskolan i Jönköping står bakom och slutligen ska vi förhoppningsvis starta upp vår Poddradio och bjuda in några forskare från Handelshögskolan.

  Min reflektion efter dagens möte är att Handelshögskolan i Jönköping bedriver en verksamhet som efterfrågas av lantbruket och landsbygden. De ligger långt framme när det gäller forskning kring ägarledda företag, generationsskifte och entreprenörskap. Vidare har de en proaktiv inställning till samverkan och samarbete. Det ska bli intressant att se hur detta utvecklas.