Ytterligare ett år av utredning och diskussion

  2016-03-04 15.03

  För ett år sedan, närmare bestämt den 5:e mars 2015, överlämnades Konkurrenskraftsutredningen till den nytillträdde landsbygdsministern. Platsen var Nalen i Stockholm. Lokalen var välfylld, förhoppningarna var många och det var fina ord om lönsamhet, lika villkor, export och utveckling.

  Konkurrenskraftsutredningen

  Två saker har stannat kvar i mitt minne från dagen. Dels att utredaren, Rolf Annerberg, var tydlig med att detta var ett paket. Alla förslag i utredningen måste genomföras om effekt ska uppnås. Det andra var tidsaspekten. På en fråga om det var bråttom svarade Rolf att det var mycket bråttom och speciellt för unga tjejer och killar som funderar på en karriär inom de gröna näringarna. Det måste snabbt till en förändring om attraktionskraften inom lantbruket ska förbättras och unga personer ska välja yrke och liv inom de gröna näringarna.

  120524_ingelstad_nbg_286

  För en gångs skull verkade de flesta nöjda med utredningen och jag tror att alla insåg att här fanns en väg framåt för svenskt lantbruk.

  Därefter vet vi vad som hänt. I samma andetag som konkurrenskraftsutredningen överlämnades startade den nya regeringen sitt arbete med att ta fram en livsmedelsstrategi. Sedan har det utretts, diskuterats och funderats.

  En livsmedelsstrategi är bra och viktig och jag förstår att landsbygdsministern ville starta upp arbetet snabbt. Men jag tror att för lantbrukets del hade det varit bättre om han genast genomfört några av de konkreta förslag som fanns med i konkurrenskraftsutredningen parallellt med att livsmedelsstrategin togs fram. Det går faktiskt bra att göra två saker samtidigt.

  Områden där förslag direkt borde verkställts är åtgärder med långa ledtider. Det vill säga att det tar lång tid från beslut innan vi ser effekter. Framförallt handlar det om förslag kopplat till utbildning och forskning. Vidare borde några av de förslag som är kopplade till lantbrukares möjligheter att nyttja motsvarande växtskyddspreparat som i våra konkurrentländer genomförts. Till sist tycker jag att åtgärder som berör konkurrensen inom livsmedelshandeln redan borde varit åtgärdade.

  Tänk om vi nu, ett år efter att utredningen överlämnats, kunnat konstatera att flera viktiga förslag verkligen hade genomförts. Det hade varit viktigt inte minst mentalt för en pressad bransch att veta att det rör sig åt rätt håll. Istället har ett helt år gått åt till att utreda saker som vi redan vet och nu väntar vi på en livsmedelsstrategi där många funderar på vad den egentligen kommer att innehålla efter att regeringskollegorna sagt sitt.

  Här kan du läsa Konkurrenskraftsutredningen.